PTT SRBIJA, Beograd

Image 1

Glavni mašinski projekat klimatizacije, ventilacije i grejanja poslovnog objekta, zgrada pošte 18015 Niš 5.

Grad Niš

Image 2

Izrada glavnog projekta instalacija klimatizacije u objektu „Gradske uprave“ Grada Niša.

PAKOM Niš

Image 3

Idejni projekat termotehničkih instalacija zgrada + garaža za stambeno-poslovni objekat u bloku 65 u Beogradu.

GRAMMER SYSTEM Aleksinac

Glavni projekat rekonstrukcije instalacije propan butan gasa za potrebe grejanja i ostalih potrošača.

PAPILON Niš

Glavni projekat instalacije provetravanja i odimnjavanja podzemne garaže višeporodičnog stambenog objekta Po+P+4+Pk u ul. Cara Dušana na KP BR 2471/3 KO Ćele Kula.

NOVOSADSKA TOPLANA Novi Sad

Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije za proširenje toplane „Sever“ u Novom Sadu (glavni mašinski projekat, glavni arhitektonsko-građevinski projekat i glavni elektro projekat).

DIN Philip Morris-Srbija Niš

Glavni projekat sanacije prostorija za pušenje u zgradama br.20 i 23.

INGRAD Niš

Glavni mašinski projekat termotehničkih instalacija.

DIN Philip Morris-Srbija Niš

Glavni projekat adaptacije dela postojećeg magacina 24a.

DIN Philip Morris-Srbija Niš

Glavni projekat adaptacije prizemlja zgrade 21.

PAPILON Niš

Glavni projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda višeporodičnog stambenog objekta Po+P+4+Pk u ul. Cara Dušana na KP BR 2471/3 KO Ćele Kula.

Građevinska direkcija Srbije

Glavni projekat termotehničkih instalacija stambenog objekta K-2a i K-2b i stambenog objekta K-3a i K-3b u Kruševcu.

STUDENTSKI CENTAR Niš

Glavni projekat sanicije i adaptacije sistema za pripremu sanitarne tople vode Centralne kuhinje Studentskog centra Niš.

MIN HOLDING LOKOMOTIVA Niš

Rekonstrukcija i adaptacija postojeće probnice za ispitivanje i podešavanje električnih karakteristika dizel električnih lokomotiva serija 641, 661.

DIN Philip Morris-Srbija Niš

Izrada projekta sanacije postojećeg sistema klimatizacije objekta br.23, fabrike DIN.

DIN Philip Morris-Srbija Niš

Tehnička kontrola Glavnog projekta adaptacije kotlarnice –ugradnja novog kotla u krugu fabrike DIN.

Fond za razvoj grada Leskovca i GTZ

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, sa prelaskom na mazut, blokovske kotlarnice „Crvena zvezda“ u Leskovcu.

REKORD Svrljig

Izrada idejnog projekta termotehničkih instalacija za trgovinski centar u Leštanu .

Naše preduzeće

Preduzeće "PRO-METAN" d.o.o. Niš se bavi projektovanjem, konsultanskim uslugama i izvođenjem radova na svim vrstama termotehničkih instalacija i termoenergetskih postrojenja kao što su:

- Instalacije grejanja i hlađenja
- Ventilacije i odimljavanja
- Gasnih instalacija
- Korišćenje obnovljivih izvora energije
- Većih sistema kao što su toplane, vrelovodne mreže, rashladne centrale itd.

Galerija fotografija

Skorašnji poslovi