TOPLANA Leskovac

Izrada glavnog mašinskog i građevinskog projekta toplovoda duž ulice Svetozara Markovića u Leskovcu.

CIM COLLEGE Niš

Izrada glavnog projekta instalacije hlađenja poslovnog objekta u ul.Knjaževačkoj br.21 u Nišu.

PAKOM Niš

Izrada Glavnog mašinskog projekta klimatizacije i grejanja proizvodno-skladišnog kompleksa i upravne zgrade Pakoma u Nišu.

DIN Philip Morris-Srbija Niš

Izrada idejnog projekta rekonstrukcije postojećeg sistema klimatizacije objekta br.23 i novog restorana.

DIN Philip Morris-Srbija Niš

Izrada projekta zamene klima komora za potrebe proizvodnog pogona filter štapića (objekat br.21), a okviru modernizacije postojećeg HVAC sistema u objektu za proizvodnju filter štapića (objekat br.21) DIN.

DIN Philip Morris-Srbija Niš

Izrada projekta povećanja energetske efikasnosti – modernizacije postojećeg HVAC sistema u zgradi proizvodnje (objekat br.20) DIN.

MILENIUM GRADNJA Niš

Izrada projekta instalacije grejanja, toplotne podstanice i priključnog toplovoda i provetravanja i odimnjavanja podzemne garaže, stambeno-poslovnog objekta u ul. Dušana Popovića br.35-37 u Nišu.

MOZAIK-INŽENJERING Niš

Izrada glavnog projekta instalacije grejanja i instalacije za zaštitu od požara za visoke objekte stambeno-poslovnog objekta (lamela 1 i 2) P+8+Pk/P+7+Pk - „Mozaik“/B-Krsmanovića u Nišu.

GITARIĆ Smederevska Palanka

Izrada glavnog projekta instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda i glavni mašinski projekat prvetravanja i odimnjavanja podzemne garaže stambeno-poslovnog objekta u ul.Nikole Dražića br.8 .

KOSANICA Niš

Izrada glavnog projekta mašinskih istalacija, elektro instalacija, VIK i eleborat protivpožarne zaštite za stambeni objekat (Po+P+3) u ul.Nikole Dražića br.9 u Nišu.

ALTERNO Niš

Izrada glavnog projekta mašinskih instalacija za objekat „Vatrogasni dom“ u Pljevljima.

TOPLANA Leskovac

Glavni mašinski i građevinski projekat priključnog toplovoda i toplotne podstanice za priključenje objekta „Pošte“ u Leskovcu.

MENTOR Beograd

Izrada idejnih, glavnih i detaljnih projekata instalacije grejanja, ventilacije, elektro instalacije slabe i jake struje, VIK i elaborat protivpožarne zaštite za stambeni objekat u ul.Sazonovoj br.76-78 u Beogradu.

SECTOR INŽENJERING Niš

Izrada projekta instalacije centralnog grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda za objekat u ul.Stara Železnička kolonija br.4 u Nišu.

Univerzitet u Nišu, Građevinsko arhitektonski fakultet Niš

Izrada tehničke dokumentacije, glavnog projekta mašinskih instalacija (grejanja, ventilacije i klimatizacije) za aneks Medicinskog fakulteta u Nišu.

DIN Philip Morris-Srbija Niš

Glavni tehnološko-mašinski projekat objekta za tretiranje rashladne vode DIN.

DIN Philip Morris-Srbija Niš

Glavni projekat termotehničkih instalacija rekonstrukcije i dogradnje dela prizemlja i suturena objekta 24a za potrebe novog restorana u krugu fabrike DIN.

STAN INVEST Niš

Izrada glavnog projekta instalacije grejanja stambeno-poslovnog objekta u ul.Tome Roksandića br.6 u Nišu.

TOPLONA Leskovac

Izrada glavnog mašinskog i građevinskog projekta toplovoda duž ulice Svetozara Markovića u Leskovcu.

WINNERS Niš

Izrada projekta instalacije grejanja sa podstanicom i priključnim toplovodom i ventilacija garaže za objekat u ul. Vojvode Mišića br.75 u Nišu.

WINNERS Niš

Glavni mašinski projekat instalacije grejanja, termičke podstanice i priključnog toplovoda i projekat provetravanja i odimljavanja garaža za stambeno-poslovni prostor u ul.Todora Milovanovića br.6 u Nišu.

Naše preduzeće

Preduzeće "PRO-METAN" d.o.o. Niš se bavi projektovanjem, konsultanskim uslugama i izvođenjem radova na svim vrstama termotehničkih instalacija i termoenergetskih postrojenja kao što su:

- Instalacije grejanja i hlađenja
- Ventilacije i odimljavanja
- Gasnih instalacija
- Korišćenje obnovljivih izvora energije
- Većih sistema kao što su toplane, vrelovodne mreže, rashladne centrale itd.

Galerija fotografija

Skorašnji poslovi